Αποστολή

Η αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να προωθήσει μια αμοιβαία επωφελή οικονομική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν στα υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικών και κυβερνητικών, μέσω της υπεράσπισης, της εμπλοκής και των επικοινωνιών.
Εμείς, ως ομάδα, διερευνούμε, προσπαθούμε, το υφιστάμενο εμπορικό δυναμικό όλων των βιώσιμων τομέων και προσπαθούμε να βρούμε νέους δρόμους ανάπτυξης και προόδου και για τις δύο χώρες. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα και τις ανησυχίες που θέτουν οι επιχειρηματίες μας από κάθε τομέα και διαπραγματευόμαστε επίσης με κυβερνήσεις.

mission