Όραμα & Στόχοι

[dt_fancy_title title=”Όραμα & Στόχοι ” title_size=”h4″ title_color=”custom” custom_title_color=”#115b33″]

Το Ελληνο-Πακιστανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας θα αναγνωριστεί ως ένας αποτελεσματικός πόρος που θα υποστηρίξει την ευημερία των μελών και την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα και στο Πακιστάν.

  • Αυτό θα επιτευχθεί εστιάζοντας σε διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μελών.
  • Θα βοηθήσουμε τα μέλη να αναπτύξουν και να μεγιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις τους.
  • Θα εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των μελών.
  • Το Επιμελητήριο είναι μια δυναμική επαγγελματική οργάνωση υποστήριξης και ενίσχυσης επιχειρήσεων.
  • Το Επιμελητήριο είναι ένας αποτελεσματικός και ενεργός εταίρος στην ευημερία κάθε μέλους. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους και μέσα από ποικίλο και αποτελεσματικό προγραμματισμό, εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπεράσπιση.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Πακιστάν και να προωθήσουμε την ανάπτυξη εταιρειών-μελών στην Ελλάδα και το Πακιστάν.

Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δικτύωση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Το GPCCI διαδίδει πληροφορίες μέσω των ποικίλων προγραμμάτων, σεμιναρίων και κορυφαίων χώρων και συνδέσμων με διεθνείς εταιρείες.

vissio_goals