Υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο δημιουργεί μια μοναδική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Ελλάδα, το Πακιστάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συζητούν βασικά ζητήματα ρυθμιστικής πολιτικής και μελλοντικές διμερείς συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν.

  • Το να είμαστε μια αποτελεσματική οικονομική και πολιτική δύναμη για την ένταξή μας.
  • Οργάνωση καλά προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων και πακιστανών επιχειρηματιών, δραστηριότητες που συμπληρώνονται με τη δημοσίευση ενημερωτικών φυλλαδίων για κάθε εμπλεκόμενη αντιπροσωπεία.
  • Διεξαγωγή και συνδιοργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων, Φόρουμ, Συνέδρια, Εκθέσεις, Εκθέσεις και Εργαστήρια στην Ελλάδα και το Πακιστάν.
  • Εκδόσεις εμπορικών δελτίων, εκθέσεων, στατιστικών στοιχείων και συναφών οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν.
  • Παροχή ενημέρωσης στις ελληνικές και πακιστανικές επιχειρήσεις σχετικά με τις υφιστάμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές μέσω της δημοσίευσης τακτικών ενημερωτικών δελτίων.
  • Φιλοξενία και συμμετοχή σε σχετικές πολιτιστικές δραστηριότητες και διαπολιτισμικά εργαστήρια.