Προφίλ

Το Ελληνο-Πακιστανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (GPCCI) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά τους ανθρώπους και την κοινωνία να ευημερήσουν και τις επιχειρήσεις να αναβαθμιστούν. Από το 2017, το GPCCI αξιοποίησε τον ιδιωτικό τομέα για να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το GPCCI συνδέει τις τοπικές επιχειρήσεις με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με σκοπό να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για οικονομική ανάπτυξη.

Ποιοί είμαστε

Το επιμελητήριο είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Η δύναμη του GPCCI έγκειται στην ιδιότητα μέλους, στις τοπικές επιχειρήσεις και στους επιχειρηματίες.

Οι στόχοι, το στρατηγικό σχέδιο και οι πολιτικές του Επιμελητηρίου καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αξίας στα μέλη, για οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Νομοθετικές και Κυβερνητικές επιτροπές θα διευκολύνουν την επικοινωνία με τα μέλη προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη σύνδεση και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του Επιμελητηρίου προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στα μέλη.

Για να διαβάστε την αποστολή μας, το όρομά μας και τις βασικές μας αξίες, πατήστε εδώ.

Αυτό που κάνουμε

Το Ελληνο-Πακιστανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ο καλύτερος υποστηρικτής των μελών και των οικονομικών τους αναπτυξιακών συμφερόντων. Το Επιμελητήριο παρέχει μια ισχυρή και αποτελεσματική πλατφόρμα για να δημιουργήσει τις αλλαγές που θα διασφαλίσουν την ευημερούσα οικονομία μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ το Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού σε τοπικό, κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο των δύο χωρών διασφαλίζοντας ότι εκπροσωπούνται τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ακούγεται η φωνή των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, προσφέρονται ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από το γεγονός ότι πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ της ηγεσίας του Επιμελητηρίου και των συνεργατικών δικτύων και της ελληνικής κυβέρνησης, το επιμελητήριο αλληλεπιδρά με εμπορικούς εκπροσώπους από την τοπική και διεθνή αγορά.

Το Ελληνο-Πακιστανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας, διατηρώντας την ένταξή της σε συνάρτηση με τις αλλαγές στο περιφερειακό οικονομικό κλίμα. Το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις δημιουργούν ευημερία, επιτυγχάνουν πρόοδο και αποτρέπουν οικονομικές δυσκολίες και βοηθούν στη γενική ευημερία της κοινότητας.