Δραστηριότητες

Το Επιμελητήριο είναι η καλύτερη πηγή πληροφόρησης, ένας ισχυρός υποστηρικτής για την επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη και ένας αποτελεσματικός εταίρος στην υποστήριξη και διευκόλυνση της ευημερίας των μελών μας.
Προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κοινοτήτων με την ΕΕ.
Αντιμετωπίζει θέματα στο πλαίσιο των σημερινών και μελλοντικών οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν.
Διασφαλίζει και αξιοποιεί πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά μέσω των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών της ως μέλος της ΕΕ και του ΠΟΕ.
Συνηγορεί υπέρ και παρέχει ουσιαστικές συνεισφορές στις διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν.
Η ιδιότητα μέλους του Ελληνο – Πακιστανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι ποικίλη, δυναμική και αναπτυσσόμενη. Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι ηγέτες στις τηλεπικοινωνίες, στη βιοτεχνολογία, στη χρηματοδότηση και στις επενδύσεις, στη διαφήμιση και στο σχεδιασμό.

objective