Εισαγωγές

[dt_fancy_title title=”Εισαγωγές ” title_size=”h4″ title_color=”custom” custom_title_color=”#115b33″]

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων

Για να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο η ανάπτυξη, μια κοινωνία πρέπει να ενισχύσει και να επενδύσει σε εισαγωγές. Η ανάπτυξη μέσω των εισαγωγών είναι τόσο μια φυσική πραγματικότητα όσο και μια κατάσταση πνεύματος στην οποία η κοινωνία, μέσω ενός συνδυασμού κοινωνικών, οικονομικών και διαισθητικών διαδικασιών, έχει εξασφαλίσει τα μέσα για την επίτευξη καλύτερης ζωής.
Όποια και αν είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της καλύτερης ζωής, η ανάπτυξη σε όλες τις κοινωνίες πρέπει να έχει τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους.
• Να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και να διευρυνθεί η κατανομή των βασικών προϊόντων που διατηρούν τη ζωή.
• Να αυξηθεί το επίπεδο διαβίωσης, εκτός από τα υψηλότερα εισοδήματα, η παροχή περισσότερων θέσεων εργασίας και η καλύτερη εκπαίδευση.
• Να επεκταθεί το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών.

Τι προσφέρουμε

Το Ελληνο- Πακιστανικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Το Ελληνο-Πακιστανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας συνδέει τις εμπορικές ευκαιρίες μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Οι εισαγωγές είναι απαραίτητες για την οικονομική ευημερία ή τείνουν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους καταναλωτές.
Κάτω θέλουμε να μπει μια φωτογραφία ‘εισαγωγή’