Γενικές πληροφορίες για επιχειρήσεις

Το GPCCI διατηρεί ένα δίκτυο επαγγελματιών, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες οικονομικής, συμβουλευτικής, νομικής και γενικής υποστήριξης. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος των μελών του και η επικοινωνία τους με τους προαναφερθέντες επαγγελματίες θα γίνεται απευθείας μεταξύ τους.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  • Δημιουργία αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Μετάφραση εγγράφων από τα Πακιστανικά στα Ελληνικά και από τα Ελληνικά στα Πακιστανικά.

Υπηρεσίες μετάφρασης

  • Βελτίωση της εικόνας μέσω άμεσης σύνδεσης με επαγγελματίες του χώρου κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας στην Ελλάδα.
  • Μετάφραση.

Υπηρεσίες Συμβούλων

  • Χρήση της τοπικής και παγκόσμιας γνώσης για να κερδίσετε πλεονεκτήματα και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.
  • Ανάπτυξη της επιχείρησή στην τοπική αγορά.

Υπηρεσίες διερμηνείας

  • Υπηρεσίες μετάφρασης, διόρθωσης ή διερμηνείας.

Νομικές υπηρεσίες

  • Έλεγχος και αναθεώρηση εμπορικών πιστοποιητικών και εγγράφων που σχετίζονται με τις εξαγωγές.
  • Μετάφραση εμπορικών εγγράφων.