Εξαγωγές

[dt_fancy_title title=”Εξαγωγές” title_size=”h4″ title_color=”custom” custom_title_color=”#115b33″]

Γενικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα

Η πρωτοβουλία εξαγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε ξένες χώρες περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά πλεονεκτήματα. Όχι μόνο οι εξαγωγείς αποφεύγουν το συχνά σημαντικό κόστος της ίδρυσης επιχειρήσεων κατασκευής στη χώρα υποδοχής, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσουν μια εταιρεία να επιτύχει αποτελέσματα καμπύλης εμπειρίας και οικονομίες θέσης.
Δύο αλληλένδετες δέσμες παραγόντων μπορούν να εντοπιστούν, το ένα να ασχολείται με το χάσμα μεταξύ δύο τοπικών οικονομιών και το άλλο που συνδέεται με την ιδιοκτησία. Τα πλεονεκτήματα γεωγραφικής θέσης αυξάνουν το δυναμικό της αγοράς και μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Οι καμπύλες εμπειρίας εκφράζουν τη σχέση μεταξύ των κερδών της απόδοσης και των επενδύσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εξαγωγέα. Επιπλέον, η στρατηγική διαφοροποίησης προϊόντων, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί για να προσελκύσει πελάτες, είναι μια ικανότητα που χρειάζεται να αναπτυχθεί πριν από την είσοδό της στις ξένες αγορές. Ο άλλος παράγοντας είναι τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, τα οποία μειώνουν σημαντικά το κόστος εγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα υποδοχής. Τα χαμηλά επίπεδα ιδιοκτησίας διασφαλίζουν την είσοδο στις ξένες αγορές με ελάχιστο κίνδυνο.
Οι εξαγωγές επιτρέπει στους διαχειριστές να ασκούν έλεγχο λειτουργίας, αλλά δεν τους παρέχει τη δυνατότητα της διαχείρισης στην τοπική αγορά. Ένας εξαγωγέας συνήθως διαμένει μακριά από τον τελικό καταναλωτή και δεν έχει τη διαχείριση στην τοπική οικονομία.

Τι προσφέρουμε

Το Ελληνο-Πακιστανικό Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθεί στο μέλλον. Το Ελληνο-Πακιστανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σύνδεσης εμπορικών ευκαιριών μεταξύ των δύο χωρών. Τα περισσότερα αναπτυξιακά σχέδια έχουν διατυπωθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο των μικτών οικονομιών των χωρών αυτών. Οι οικονομίες αυτές χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, στο οποίο ορισμένοι από τους παραγωγικούς πόρους είναι ιδιωτικοί πόροι και ορισμένοι ελέγχονται από το δημόσιο τομέα.

Κάτω θέλουμε να μπει μια φωτογραφία ‘εξαγωγή’