Διασυνδέσεις

Federation Of Pakistan Chambers Of Commerce And Industry

Lahore Chamber Of Commerce And Industry

Islamabad Chamber Of Commerce & Industry

Rawalpindi Chamber Of Commerce And Industry

Sarhad Chamber Of Commerce &Industry Peshawar

Skill Development Council, Islamabad

Employers’ Federation Of Pakistan [EFP]

Honorary Consulate Of The Republic Of Tajikistan Khyber Pakhtunkhwa

Microchip International (Pvt.) Ltd.

Malik Saad ( Shaheed) Memorial

 

Υπογράφουμε περισσότερες συμφωνίες στην Ελλάδα και στο Πακιστάν και εργαζόμαστε σκληρά για να προωθήσουμε τις διμερείς εμπορικές, επενδυτικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν. Το Ελληνο-Πακιστανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι μια οργάνωση εταιρειών και ατόμων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν περαιτέρω τα συμφέροντά τους, προωθώντας παράλληλα την τοπική και περιφερειακή κοινότητα, καθώς και τους επιχειρηματικούς δεσμούς και την κληρονομιά των χωρών. Θα αναπτύξουμε, θα προωθήσουμε και θα υποστηρίξουμε τις εμπορικές, επιχειρηματικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν.